Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper oss å jobbe for økt bærekraft, produktivitet og overskudd.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil satse på bærekraft, gjennom å jobbe konkret og systematisk for mer bærekraft, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport

Prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering har gjort, at vi har måttet jobbe konkret og systematisk for bedre arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Vi har måttet tenke alternativt og har kommet langt med vårt arbeid for å ha en miljøbevisst hverdag i Riktig Renhold AS.

Vi ønsker å få innspill på hvordan vi forstå hvilke behov og forventninger dere har til Riktig Renholds varer og tjenester og hvordan vi kan forbedres.

For å gi innspill, få mer informasjon om vårt miljøarbeid og våre miljøprestasjoner ta kontakt med:

Riktig Renhold AS

Mantas Kasperavicius

Daglig leder

Mobil 96731776

Epost : post@riktigrenhold.no

www.riktigrenhold.no