brakkevask

bli kontaktet

Grundig brakkevask

En grundig brakkevask er nødvendig for å opprettholde standarden for både ansatte, og ikke minst vedlikeholdet av brakkene. Brakker fungerer som et funksjonelt oppholdsrom for de ansatte fra første byggestart og videre helt til byggingen er ferdig. I noen tilfeller fungerer også brakker som oppholdsrom på nattestid.

Med mange ansatte som til enhver tid oppholder seg ved og i brakkene er det viktig med god brakkevask. Ettersom det er mange ansatte som skal ut og inn av de ulike oppholdsrommene er det også nødvendig med god hygiene på både bad og kjøkken.

Jevnlig brakkevask er best

Med en grundig brakkevask som blir utført jevnlig vil brakkene bli lettere vedlikeholdt. På denne måten er det lettere å foreta utskiftninger av både mennesker og inventar om dette er nødvendig. Dette er gjerne en omorganisering som bør foregå på en effektiv måte.

Dersom rutinene for brakkevask er opprettholdt er det lettere med utskiftninger av materiale og utstyr som til enhver tid benyttes i brakkene. Ved større utskiftninger av arbeidere er det viktig at senger og annet personlig interiør kan skiftes på uten problemer.

 

Økt trivsel i rene brakker

Hvis brakkevask utføres på en tilfredsstillende måte vil dette medføre at trivselen blant brukerne økes, og slik dannes grunnlaget for et bedre arbeidsmiljø blant de ansatte. Dette er en positiv virkning av det å investere i et godt renholdsfirma, slik at dette arbeidet kan utføres på en profesjonell måte.

I noen tilfeller kan et renholdsfirma også tilby seg å bytte ut hygieneartikler, matter og tilsvarende for å bedre både hygiene og innemiljøet for de ansatte. Uavhengig av bruksområde er det viktig at brakker fungerer slik de skal både i form av innemiljø og komfort, da også utover tradisjonell brakkevask.

 

Et godt innemiljø

En god brakkevask kan av mange ulike grunner virke forbedrende på både innemiljø og trivsel blant de ansatte. Et effektiv renhold av brakkene på arbeidsplassen vil medføre at det blir lettere å foreta vedlikehold i forhold til utskiftninger av deler og utstyr som finnes inne i brakkene.

I tillegg vil en god brakkevask føre til at hygienen blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte. Smuss og støv kan på denne måten ikke samle seg opp i lamper og i hjørner, slik at et dårlig inneklima ikke utvikles. Et godt inneklima vil for mange bedrifter også tilsi at sykefraværet går ned på sikt.

 

Daglig brakkevask sikrer best inneklima

For å opprettholde inneklimaet i brakkene er det nødvendig med brakkevask daglig. På denne måten vil du unngå at bakterier og skitt utendørs samles seg opp inne i brakkene. Med en god og profesjonell brakkevask vil du garantert oppleve at ansatte trives bedre.

Daglig renhold krever bruk av riktige vaskemidler, slik at både bad og kjøkken blir vasket på en hygienisk måte. Det er viktig at daglige rutiner fungerer slik som de skal i et hektisk arbeidsmiljø. Du unngår da gjerne konflikter som lett oppstår, ofte rundt brakkevask, med tanke på fordeling av oppgaver mellom de ansatte. Det er generelt sett også viktig at sanitærutstyr på bad er tilgjengelig til enhver tid i forhold til håndhygiene.

 

Riktig bruk av rengjøringsmidler

Ved brakkevask kreves det som regel ekstra gode rengjøringsmidler. Med gode rengjøringsmidler er du sikret at dine ansatte kan oppholde seg inne i brakkene i hverdagen. Du vil dermed unngå at dårlige hygieneforhold kan få konsekvenser for bedriften på sikt.

Brakker benyttes gjerne annerledes enn andre bygg og krever derfor et ekstra grundig renhold. Med arbeidsfolk som går inn og ut i det daglige er det også nødvendig å se til at smuss og skitt blir vasket av dørhåndtak og interiør. Spesielt krever baderom og kjøkken gode rengjøringsmidler som rengjør grundig og på en hygienisk måte. Nettopp derfor er riktig bruk av rengjøringsmidler under brakkevask viktig.

 

Profesjonell brakkevask

En profesjonell brakkevask innebærer ofte vask av sanitærutstyr, matter og annet utstyr som blir skittent etter kort tids bruk. Profesjonelle renholdere kan bistå bedriften med etterfyll og påfyll av sanitærutstyr som eksempelvis håndsåper som benyttes av de ansatte i det daglige.

Profesjonelle renholdere står til disposisjon for bedriften slik at dine ansatte til enhver tid kan oppholde seg i brakkene uten problemer. Med gode rengjøringsmidler og utskiftinger av utstyr vil bedriften oppnå mange fordeler. En god rengjøring vil som regel føre til at dine ansatte trives mer og ikke minst får bedre arbeidslyst.

 

Effektiv og god brakkevask

En effektiv og god brakkevask må tilfredsstille de retningslinjer og instrukser som til enhver tid er gjeldende i forhold til bedriftens ledelse. Brakkene er ment til bruk ved byggeplasser og ved andre formål der ansatte behøver et sted å oppholde seg i arbeidspauser. Et godt renhold vil øke trivselen blant de ansatte og derfor også kunne føre til mindre sykefravær.

Det kan også være nødvendig at bedriftens ansatte benytter brakkene som bolig under større byggeprosjekter. Det er derfor nødvendig at renholdet fungerer på en meget tilfredsstillende måte. Ved bruk av profesjonelle renholdere vil de riktige hygienetiltak bli etterfulgt i forhold til renhold av både fellesområder, soverom, bad og kjøkken.

 

Riktig renhold leverer brakkevask i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold

Se Hva Kundene Sier Om Oss På Facebook

 • positive review  Fantastisk fornøyd med kvaliteten i arbeidet Riktig Renhold har gjort på kontorene mine. Anbefaler gjerne

  Christian Hoff Olsen Avatar Christian Hoff Olsen
  2019 januar 31

  positive review  Veldig fornøyd med kvalitet og jobben Riktig Renhold har utført for oss. Anbefaler de på det sterkeste

  Aram Mirkani Avatar Aram Mirkani
  2019 januar 31

  positive review  Profesjonelle og utfører jobben som avtalt.

  Filip Krzewski Avatar Filip Krzewski
  2019 januar 31

Gratis & Uforpliktende befaring